แก้ไขความแปรปรวนทางพันธุกรรม

health news

เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของหัวใจปกติและผิดปกติชุมชนวิทยาศาสตร์สามารถเริ่มออกแบบกลยุทธ์เพื่อแก้ไขความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การค้นพบเหล่านี้สามารถเป็นแนวทางในการรักษาเพื่อช่วยให้ทั้งทารกแรกเกิดและประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เพิ่มขึ้นด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเมื่อเด็กที่มีข้อบกพร่องเกิดโชคดีพอที่จะอยู่รอดสภาพทางพันธุกรรม

แบบเดียวกันกับที่ทำให้เกิดปัญหาการพัฒนาสามารถนำไปสู่ความยากลำบากอย่างต่อเนื่องกับการรักษาหัวใจที่แข็งแรงตลอดชีวิต เราเริ่มเห็นผลระยะยาวในผู้ใหญ่และตอนนี้เราไม่มีวิธีใด ๆ ในการรักษาพวกเขาความหวังของฉันคือถ้าเราสามารถเข้าใจสาเหตุทางพันธุกรรมและชนิดของเซลล์ที่ได้รับผลกระทบเราอาจเข้าแทรกแซงทันทีหลังคลอดเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของรัฐในช่วงเวลาหนึ่ง