เกษตรกรมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือรายปี

news

เกษตรกรมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือรายปีจำนวนไม่เกิน 16,000 เหรียญออสเตรเลีย เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานาย Turnbull ได้ประกาศจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็น 12,000 เหรียญออสเตรเลีย นายกฯ กล่าวว่าแม้ว่าความแห้งแล้งจะถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพภูมิอากาศของออสเตรเลีย แต่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้แน่ใจได้

ว่ารัฐบาลของเราจะให้พวกเขากลับเข้ามาเมื่อถึงเวลาที่ยากลำบากอย่างที่เป็นอยู่ อย่างไรก็ตามบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า “น้อยเกินไปสายเกินไป” และเป็นเรื่องยากที่จะเรียกร้อง เกือบ 20,000 คนที่มีสิทธิ์ยังไม่ได้ยื่นขอทุน ในชุมชนของเราคุณสนับสนุนกันและกันผ่านช่วงเวลาที่ลำบาก กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ Sane Australia กล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่ชนบทอยู่ที่ประมาณ 40% สูงกว่าในเขตเมือง