ปลื้มคนเข้าร่วมไทยนิยมคึกคักยอดพุ่ง 1.8 ล้านคน

news

“มท.”ปลื้มคนเข้าร่วมไทยนิยมคึกคักยอดพุ่ง 1.8 ล้านคน ชี้เกินเป้าหมู่บ้านละ 100 คน เผยความต้องการของปชช.สามารถประมวลได้ภายในปลายสัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่กระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า หลังจากเริ่มคิกออฟโครงการเมื่อวันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาทางกระทรวงได้ติดตามดูการขับเคลื่อนทีมของตำบล

ซึ่งทุกทีมมีความกระตือรือร้น โดยลงพื้นที่ตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่ผู้บริหารจังหวัด ผู้บริหารส่วนอำเภอก็ให้ความสำคัญและลงติดตาม ตรวจเยี่ยมด้วยตัวเอง และได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนค่อนข้างดี และขณะนี้มีทีมตำบลลงพื้นที่ไปแล้วกว่า 15,000 หมู่บ้าน ประชาชนเข้าร่วมเวทีไทยนิยมยั่งยืนจำนวนกว่า1.8 ล้านคน มากกว่าที่ได้กำหนดไว้จากเดิมกำหนดหมู่บ้าน ชุมชนละ 100 คน แต่ปรากฎมีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยประมาณ 130 คนต่อหมู่บ้าน ซึ่งบางหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายบุญธรรม กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ประชาต้องการระหว่างลงพื้นที่นั้น ขณะนี้เราให้ทีมตำบลสรุปสิ่งที่ประชาชนต้องการส่งมาที่อำเภอ ซึ่งเรากำลังทำระบบ บันทึกผลอยู่ และคาดว่าในปลายสัปดาห์นี้จะทราบผลประมวลเบื้องต้นจากแต่ละพื้นที่ว่าประชาชนต้องการอะไร ซึ่งเมื่อทราบความต้องการของประชาชนแล้ว ถ้ามีแนวทางที่ตรงกับสิ่งที่กำหนดไว้ เช่น เป็นปัญหาที่ตรงกับกรอบของกองทุนหมู่บ้านก็จะเสนอให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับไปพิจารณา ถ้าสิ่งไหนตรงกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้านก็จะเสนอทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณอุดหนุน ส่วนเรื่องที่ตรงกับเรื่องการเกษตรก็จะพิจารณาเข้าสู่กระทรวงเกษตรฯ โดยอำเภอจะเป็นคนวิเคราะห์ว่าแต่ละเรื่องจะส่งไปที่ใด จะไปอปท. หรืองบจังหวัดในการทำแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งแต่ละปัญหาก็จะประมวลแล้วนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับได้รับทราบตั้งแต่ระดับอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด จนถึงปลัดกระทรวง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews