ปตท.ยืนยันปรับราคาน้ำมันโปร่งใสตรวจสอบได้

news

ปตท.ยืนยันปรับราคาน้ำมันตามตลาดโลก ผู้บริโภคตรวจสอบได้

นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นกว่า 8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 84 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และน้ำมันดีเซลปรับขึ้นกว่า 6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 86 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็น 92 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ยืนยันว่าราคาขายปลีกได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้จากเว็บไซด์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ ปตท.ไม่มีนโยบายจำหน่ายน้ำมันราคาแพงกว่าผู้ค้าน้ำมันรายอื่นในท้องตลาด

นอกจากนี้ สถานีบริการของ ปตท.กว่า 1,500 แห่งนั้น เป็นของ ปตท.ประมาณ 150 แห่ง หรือเพียงร้อยละ 10 โดยสถานีบริการส่วนใหญ่เป็นของ SME ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ปตท.ที่ต้องการช่วยสร้าง SME ให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมเติบโตและดูแลสังคมชุมชนไปด้วยกัน

สำหรับกรณีที่มีกลุ่มคนที่มีการแชร์ข้อมูลเท็จตามที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้น ปตท. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.-สำนักข่าวไทย